írói álnév

Társadalom és halandzsa, /T./ 1948. II.,402. 1. ... Bosi, Pier Emilio : Dalaim. /E./ Forditotta, Szathmáry István. 1940. I., 243.. 1.

amíg el nem kezdenek rejszolni. Amikor auszbrummolt, akkor meg egyfolytában hörgött, hadonászott, és izzadt mint a bálamasz a lízin;.

mert különben nem bibi magával, és azt hiszi, övé a vilim. András megriadtan rázza meg a fejét.. Az öreg csendőr felemeli kesztyüs muta-- tóujját:.

dia-idézet rendszerében maradva – rögtön korlátot is állít abban a vonatkozásban ... 25 Gárdonyi Géza: Egri csillagok. https://mek.oszk.hu/11300/11341/html/ ...

Ripityom – az epigrammaíró a Berzsián és Dideki című meseregényben. „– Ne viccelj – korholta Sróf mester –, amikor a Mester születésnapjára Ripityom, az.

4 мая 2009 г. ... Doktori Iskola vezetője: Dr. Bańczerowski Janusz DSc., ... Lázár Ervin szövegeivel mostohán bánt az irodalomkritika. ... a lengyel pap.

Napsugár villa, 1940. 575-577, 595-598, 615-617, ... A villa regénye. 1944. 536-537. 1. ... L. : Magyar irodalmi lexikon. 1927. 119-120. 1.

Sütő András gyermekkora Pusztakamaráson telt el. Későbbi, az Anyám könnyű álmot ígér c. könyvében írta, hogy ez a falu „A Mezőségnek hívott erdélyi ...

A z. E r d é l y i. H e l i k o n ... i Sainte-Thérése de Lisieux, /V./ 1933* 92 1. ... Szent Ágoston vallomásaió 1943* 539-540 1.

Túlhajszolt lelkek balladája ... ezt az élményt, leginkább figyelemre méltó módon a Hontalan hazafiság. Ezekben a művekben jól követhető a folyamat, ...

ADALÉKOK GOZSDU ELEK EMBERI ÉS ÍRÓI ARCKÉPÉHEZ. BERZY ANDRÁS. Az alábbi közlemény csak elenyészően kis része annak az értékes.

Ebben a regényben a szereplők nevei kivétel nélkül a va- ... A 61 személy közül 45 va- lódiságára találtam ... vá ltozatos formáival találkozhatunk .

Kósza Szellő : Apponyi Gyurika. /V./ 1898. 468. 1. Kosztka Mihály : Ják Imre meséje. /E./ 1894. II. 369-370.1. ... Szuhay Mátyás : Credo. /V./ 1898, 596. 1.

Váradi Péter, aki ékes stílusú leveleivel méltán vívta ki kortársai csodálatát. Sokan elismerték ... VERESS Endre, Olasz egyetemeken járt magyarországi.

„Vajon miért jöttem én ebbe a városba?“ – Szindbád hirtelen döntött úgy, hogy utazni fog, és talán maga is tudja, hogy utazása nem éri el valódi célját: ...

3 мая 2018 г. ... gényben is előfordulnak olyan tulajdonnevek, melyek nem írói nevek. A Ca- pillária főhőse Kant és Weininger gondolatain elmélkedik, ...

Ennél jóval fontosabb Salamon Ferenc által a nemzet özvegyeire való utalás, amely közösségbe ő egyértelműen Vachott Sándornét is bele- tartozónak vélte.

Farkas Wellmann Endre írói névjegye. Tartalom. VERSEK. 3. Az örök város. 3. Hommage récriminatoire à mon fils. 3. Üdvözlet. 3. Trónfoglaló ...

iratok közül; Csehov első magyar nyelvű novellája is A Hét hasábjain lá tott napvilágot. ... Frank Piroska : Gobelin, A./ 1915.II. 416 1.

és Lion, a Csontos Szigfrid, helyette a Csalóka Péter az a könyv, amely miatt Gergő minden másról megfeledkezik. Az 1925-ös Karácsonyi könyvpiac című ...

egyszer S mindenkorra elfelejtődött, hogy ugyanezek az írók, amikor még nem ismerték a film gyártás gyermekéveinek gondjait, másképp nyilatkoztak a filmről.

Az íriri névadás sajátcrsságai Karinthy Frigyes mílvei ... (N. 2: 288) a mai olvasók zöme feltételezhetőleg komikumkeltő fiktív írói névként tekint.

sek. 1909. II. 754-755. 1. A. J. : Harsányi Kálmán : Páter Beneeek. 1910. I. 25. 1. ... Sopron kincsesházai. ... Kosáryné Réz Lola : Ida néni és Samu bácsi.

Brucknerné Farkas Gizella : A felebarát háza. /E./ I925.I. ... Pinta Sándor : Szivünk miséje. 1930. ... Molnár Kata 2 Áriusz Anna protekciója. 1935.

b. j» / : Hevesy Iván : A modern fotóművészet, 1934, ... Sarah Orne Jevett. 1936* 119-122 1* ... Rónay Mária : KÖByvek birodalma, /Országos Széchenyi Könyv.

lemakhosz címet adta. Ez a novella Osvátnak való teljes ... hullott, komoly válságba került, ráadásul addigra már egyre szorongatóbbnak ta-.

lóssy László : A magyar országgyűlési beszéd út ja. 1940. /256./ 91-94. 1* ... Klebelsberg Kunó gróf : A háború utáni kor szelleme. 1932*.

De az írói szótár mélyebbre tud ásni a sza- ... Ez a vertikális jelleg megmutatkozik a sza- ... vek éppen úgy, mint a kötőszók vagy más formaszók.

gya szövetkezet Erdélyben a két háború közt is működött.) ... Katkó, Kilenc, Kisborbély, Kispatkány, Kopek, Krisztus, ... á n y g y i l. á n g y i.

Ez bővült lépésről lépésre újabb falurészekkel a mai sza- bálytalan alakzatúvá. ... Az Atom Anti c. amerikai rajz film sorozat.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.